Pronađi i obriši duplirane adrese


Softver za pronalaženje
i brisanje dupliranih adresa


  • DedupeWizard 8: Jednostavan softver koji može da se koristi bez nekog posebnog tehničkog znanja da se pretražuju duplikati adresa u Excel dokumentu. Duplikati adresa mogu se naći pomoću poštanske adrese, telefonskog broja i/ili adrese elektronske pošte, bilo u jednoj adresnoj listi ili između dve adresne liste, kao što je neophodno u slučaju brojeva koji su tražili da ne budu na listi. Samo Excel dokumenti mogu da se obrađuju.
  • DataQualityTools 8: U poređenju sa programom DedupeWizard, DataQualifyTools nudi više mogućnosti za pretragu dupliranih adresa, kao i niz dodatnih funkcija za obradu adresnih podataka, kao što je funkcija spajanja polja podataka. Uz Excel dokumente, program može da obrađuje dBase, ACCESS, VistaDB, kao i tekstualne dokumente i baze podataka servera kao što su MS SQL Server, PostgreSQL, ORACLE i MySQL.

dodatne informacije: www.dataqualityapps.com