BIC VIETIN BANK (Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Intustry And Trade), Vientiane Capital


Naziv:
Država:
IBAN:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Pretražite i filijale banke


BIC / SWIFT:ICBVLALAXXX   Laos
Naziv banke:VIETIN BANK (Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Intustry And Trade)

Država:Laos

Ulica:Building No 029 Khounbulom Road, Ban vatchan, Chanthabouli District
Grad:Vientiane Capital

Telefon:+856 (0)21 263997
Faks:+856 (0)21 2640262

BIC VIETIN BANK (Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Intustry And Trade), Vientiane Capital (Laos) (SWIFT kod)

BIC za VIETIN BANK (Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Intustry And Trade) u gradu Vientiane Capital je ICBVLALAXXX. Skraćenica BIC označava 'poslovni identifikacioni kod' (ranije 'bankovni identifikacioni kod'). Ovo je međunarodno standardizovani kod za identifikaciju filijala u platnim transakcijama. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slične kompanije širom sveta i on na jedinstven način identifikuje svakog partnera koji direktno ili indirektno učestvuje u platnim transakcijama. BIC/SWIFT BIC se u platnim transakcijama koristi u kombinaciji sa IBAN-om (= međunarodni broj bankovnog računa), pri čemu BIC identifikuje banku, a IBAN identifikuje relevantni račun koji se tamo nalazi.

Shodno tome, IBAN se sastoji od sledećih komponenti:

  1. dvoznačne šifre zemlje;
  2. dvocifrene kontrolne cifre između 02 i 98. Upotrebom ove kontrolne cifre se jedan pogrešan znak uvek prepoznaje, pojedinačne cifre sa preokrenutim redosledom se skoro uvek prepoznaju, a stopa prepoznavanja je i dalje visoka čak i uz nekoliko grešaka;
  3. znakovnog niza koji identifikuje stvarni račun. U većini zemalja je on isključivo brojčani. On se takođe naziva BBAN (= osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja je to šifra banke i broj računa.

Na primeru fiktivnog broja računa 234565524 i šifre banke 34565524, rezultat će biti IBAN sličan ovome: LA99 3456 5524 2345 6552 4. Da bi se poboljšala čitljivost IBAN-a, on se obično deli na blokove od po četiri znaka. IBAN može da sadrži i do 34 znaka, ali je u većini zemalja kraći od toga.

BIC takođe sadrži šifru države. Za razliku od IBAN-a, ona se ne nalazi na početku BIC-a, već je na 5-oj i 6-oj poziciji. Na primer, za BIC ICBVLALAXXX, to je LA. U nekim slučajevima, šifra države iz IBAN-a se može razlikovati od šifre države pridruženog BIC-a jer se koriste različiti standardi.

BIC sadrži ili 8 ili 11 znakova i ne sadrži sopstvenu kontrolnu cifru. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim dužinom može proveriti samo pregledom da li je uključen u BIC direktorijum koji SWIFT redovno ažurira. Međutim, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se proverilo da li je on formalno ispravan, korišćenjem kontrolne cifre sadržane u njemu. Mogu da postoje samo formalno ispravni IBAN-ovi. Na pitanje da li konkretan IBAN zapravo postoji može da odgovori samo pridružena banka. Lažni ili IBAN-ovi koji više ne postoje se ne mogu prepoznati korišćenjem kontrolne cifre.

Sedište banke je VIETIN BANK (Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Intustry And Trade) u gradu Vientiane Capital. Shodno tome, Vientiane Capital se nalazi u zemlji Laos. VIETIN BANK (Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Intustry And Trade) se može kontaktirati na 021 263997.


Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.

Datum skupa podataka: 12/2022