BIC Türkiye Halk Bankası A.Ş., İspir Şubesi/ Erzurum


Naziv:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Država:
Pretražite i filijale banke


BIC / SWIFT:TRHBTR2AXXX   Turska
Naziv banke:Türkiye Halk Bankası A.Ş., İspir Şubesi/ Erzurum

Država:Turska

Ulica:Cumhuriyet Caddesi Eski Belediye Binası Altı No:6/A 25900
Grad:Erzurum
Savezna država:İspir

Telefon:+90 442 451 29 11
Faks:+90 442 451 30 49

Filijala:Da

BIC Türkiye Halk Bankası A.Ş., İspir Şubesi/ Erzurum (Turska) (SWIFT kod)

BIC za Türkiye Halk Bankası A.Ş., İspir Şubesi/ Erzurum u gradu Erzurum je TRHBTR2AXXX. Skraćenica BIC označava 'poslovni identifikacioni kod' (ranije 'bankovni identifikacioni kod'). Ovo je međunarodno standardizovani kod za identifikaciju filijala u platnim transakcijama. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slične kompanije širom sveta i on na jedinstven način identifikuje svakog partnera koji direktno ili indirektno učestvuje u platnim transakcijama. BIC/SWIFT BIC se u platnim transakcijama koristi u kombinaciji sa IBAN-om (= međunarodni broj bankovnog računa), pri čemu BIC identifikuje banku, a IBAN identifikuje relevantni račun koji se tamo nalazi.

Shodno tome, IBAN se sastoji od sledećih komponenti:

  1. dvoznačne šifre zemlje;
  2. dvocifrene kontrolne cifre između 02 i 98. Upotrebom ove kontrolne cifre se jedan pogrešan znak uvek prepoznaje, pojedinačne cifre sa preokrenutim redosledom se skoro uvek prepoznaju, a stopa prepoznavanja je i dalje visoka čak i uz nekoliko grešaka;
  3. znakovnog niza koji identifikuje stvarni račun. U većini zemalja je on isključivo brojčani. On se takođe naziva BBAN (= osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja je to šifra banke i broj računa.

Na primeru fiktivnog broja računa 901228581 i šifre banke 1228581, rezultat će biti IBAN sličan ovome: TR99 1228 5819 0122 8581 . Da bi se poboljšala čitljivost IBAN-a, on se obično deli na blokove od po četiri znaka. IBAN može da sadrži i do 34 znaka, ali je u većini zemalja kraći od toga.

BIC takođe sadrži šifru države. Za razliku od IBAN-a, ona se ne nalazi na početku BIC-a, već je na 5-oj i 6-oj poziciji. Na primer, za BIC TRHBTR2AXXX, to je TR. U nekim slučajevima, šifra države iz IBAN-a se može razlikovati od šifre države pridruženog BIC-a jer se koriste različiti standardi.

BIC sadrži ili 8 ili 11 znakova i ne sadrži sopstvenu kontrolnu cifru. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim dužinom može proveriti samo pregledom da li je uključen u BIC direktorijum koji SWIFT redovno ažurira. Međutim, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se proverilo da li je on formalno ispravan, korišćenjem kontrolne cifre sadržane u njemu. Mogu da postoje samo formalno ispravni IBAN-ovi. Na pitanje da li konkretan IBAN zapravo postoji može da odgovori samo pridružena banka. Lažni ili IBAN-ovi koji više ne postoje se ne mogu prepoznati korišćenjem kontrolne cifre.

Sedište banke je Türkiye Halk Bankası A.Ş., İspir Şubesi/ Erzurum u gradu Erzurum. Shodno tome, Erzurum se nalazi u zemlji Turska. Türkiye Halk Bankası A.Ş., İspir Şubesi/ Erzurum se može kontaktirati na 442-451 29 11.


Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.

Datum skupa podataka: 06/2024