BIC Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen Zws.Gars am Kamp


Naziv:
Država:
IBAN:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Pretražite i filijale banke


BIC / SWIFT:RLNWATWWZWE   Austrija
Naziv banke:Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen Zws.Gars am Kamp

Država:Austrija

Ulica:Hauptplatz 4
Poštanski broj:3571
Grad:Gars/Kamp
Savezna država:Niederösterreich

Telefon:+43 (0)2985 2267
Faks:+43 (0)2985 22674019

Filijala:Da

BIC Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen Zws.Gars am Kamp (Austrija) (SWIFT kod)

BIC za Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen Zws.Gars am Kamp u gradu Gars/Kamp je RLNWATWWZWE. Skraćenica BIC označava 'poslovni identifikacioni kod' (ranije 'bankovni identifikacioni kod'). Ovo je međunarodno standardizovani kod za identifikaciju filijala u platnim transakcijama. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slične kompanije širom sveta i on na jedinstven način identifikuje svakog partnera koji direktno ili indirektno učestvuje u platnim transakcijama. BIC/SWIFT BIC se u platnim transakcijama koristi u kombinaciji sa IBAN-om (= međunarodni broj bankovnog računa), pri čemu BIC identifikuje banku, a IBAN identifikuje relevantni račun koji se tamo nalazi.

Shodno tome, IBAN se sastoji od sledećih komponenti:

  1. dvoznačne šifre zemlje;
  2. dvocifrene kontrolne cifre između 02 i 98. Upotrebom ove kontrolne cifre se jedan pogrešan znak uvek prepoznaje, pojedinačne cifre sa preokrenutim redosledom se skoro uvek prepoznaju, a stopa prepoznavanja je i dalje visoka čak i uz nekoliko grešaka;
  3. znakovnog niza koji identifikuje stvarni račun. U većini zemalja je on isključivo brojčani. On se takođe naziva BBAN (= osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja je to šifra banke i broj računa.

Na primeru fiktivnog broja računa 160493125 i šifre banke 32990, rezultat će biti IBAN sličan ovome: AT99 3299 0160 4931 25. Da bi se poboljšala čitljivost IBAN-a, on se obično deli na blokove od po četiri znaka. IBAN može da sadrži i do 34 znaka, ali je u većini zemalja kraći od toga.

Kao što vidite, IBAN sam po sebi već sadrži šifru koja jedinstveno identifikuje banku o kojoj se radi. Na primer, za banku Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen Zws.Gars am Kamp, to je 32990. Iz tog razloga BIC, u našem primeru RLNWATWWZWE, nije neophodan za prenose unutar Evrope. Sam IBAN je u ovom slučaju dovoljan. Dodatni detalji u vidu BIC ili SWIFT koda su neophodni samo za prenose u kojima jedna od banaka uključenih u transakciju ima sedište van Evrope, a koja se vrši putem SWIFT sistema.

BIC takođe sadrži šifru države. Za razliku od IBAN-a, ona se ne nalazi na početku BIC-a, već je na 5-oj i 6-oj poziciji. Na primer, za BIC RLNWATWWZWE, to je AT. U nekim slučajevima, šifra države iz IBAN-a se može razlikovati od šifre države pridruženog BIC-a jer se koriste različiti standardi.

BIC sadrži ili 8 ili 11 znakova i ne sadrži sopstvenu kontrolnu cifru. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim dužinom može proveriti samo pregledom da li je uključen u BIC direktorijum koji SWIFT redovno ažurira. Međutim, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se proverilo da li je on formalno ispravan, korišćenjem kontrolne cifre sadržane u njemu. Mogu da postoje samo formalno ispravni IBAN-ovi. Na pitanje da li konkretan IBAN zapravo postoji može da odgovori samo pridružena banka. Lažni ili IBAN-ovi koji više ne postoje se ne mogu prepoznati korišćenjem kontrolne cifre.

Sedište banke je Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen Zws.Gars am Kamp u gradu Gars/Kamp. Shodno tome, Gars/Kamp se nalazi u zemlji Austrija. Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen Zws.Gars am Kamp se može kontaktirati na 02985/2267.


Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.

Datum skupa podataka: 03/2023