BIC Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen Zws.Desselbrunn


Naziv:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Država:
Pretražite i filijale banke


BIC / SWIFT:RZOOAT2L630   Austrija
Naziv banke:Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen Zws.Desselbrunn

Država:Austrija

Ulica:Desselbrunn 62
Poštanski broj:4693
Grad:Desselbrunn
Savezna država:Oberösterreich

Telefon:+43 (0)7673 371744735
Faks:+43 (0)5999 34909 44735

Filijala:Da

BIC Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen Zws.Desselbrunn (Austrija) (SWIFT kod)

BIC za Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen Zws.Desselbrunn u gradu Desselbrunn je RZOOAT2L630. Skraćenica BIC označava 'poslovni identifikacioni kod' (ranije 'bankovni identifikacioni kod'). Ovo je međunarodno standardizovani kod za identifikaciju filijala u platnim transakcijama. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slične kompanije širom sveta i on na jedinstven način identifikuje svakog partnera koji direktno ili indirektno učestvuje u platnim transakcijama. BIC/SWIFT BIC se u platnim transakcijama koristi u kombinaciji sa IBAN-om (= međunarodni broj bankovnog računa), pri čemu BIC identifikuje banku, a IBAN identifikuje relevantni račun koji se tamo nalazi.

Shodno tome, IBAN se sastoji od sledećih komponenti:

  1. dvoznačne šifre zemlje;
  2. dvocifrene kontrolne cifre između 02 i 98. Upotrebom ove kontrolne cifre se jedan pogrešan znak uvek prepoznaje, pojedinačne cifre sa preokrenutim redosledom se skoro uvek prepoznaju, a stopa prepoznavanja je i dalje visoka čak i uz nekoliko grešaka;
  3. znakovnog niza koji identifikuje stvarni račun. U većini zemalja je on isključivo brojčani. On se takođe naziva BBAN (= osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja je to šifra banke i broj računa.

Na primeru fiktivnog broja računa 197530644 i šifre banke 34630, rezultat će biti IBAN sličan ovome: AT99 3463 0197 5306 44. Da bi se poboljšala čitljivost IBAN-a, on se obično deli na blokove od po četiri znaka. IBAN može da sadrži i do 34 znaka, ali je u većini zemalja kraći od toga.

Kao što vidite, IBAN sam po sebi već sadrži šifru koja jedinstveno identifikuje banku o kojoj se radi. Na primer, za banku Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen Zws.Desselbrunn, to je 34630. Iz tog razloga BIC, u našem primeru RZOOAT2L630, nije neophodan za prenose unutar Evrope. Sam IBAN je u ovom slučaju dovoljan. Dodatni detalji u vidu BIC ili SWIFT koda su neophodni samo za prenose u kojima jedna od banaka uključenih u transakciju ima sedište van Evrope, a koja se vrši putem SWIFT sistema.

BIC takođe sadrži šifru države. Za razliku od IBAN-a, ona se ne nalazi na početku BIC-a, već je na 5-oj i 6-oj poziciji. Na primer, za BIC RZOOAT2L630, to je AT. U nekim slučajevima, šifra države iz IBAN-a se može razlikovati od šifre države pridruženog BIC-a jer se koriste različiti standardi.

BIC sadrži ili 8 ili 11 znakova i ne sadrži sopstvenu kontrolnu cifru. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim dužinom može proveriti samo pregledom da li je uključen u BIC direktorijum koji SWIFT redovno ažurira. Međutim, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se proverilo da li je on formalno ispravan, korišćenjem kontrolne cifre sadržane u njemu. Mogu da postoje samo formalno ispravni IBAN-ovi. Na pitanje da li konkretan IBAN zapravo postoji može da odgovori samo pridružena banka. Lažni ili IBAN-ovi koji više ne postoje se ne mogu prepoznati korišćenjem kontrolne cifre.

Sedište banke je Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen Zws.Desselbrunn u gradu Desselbrunn. Shodno tome, Desselbrunn se nalazi u zemlji Austrija. Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen Zws.Desselbrunn se može kontaktirati na 07673/371744735.


Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.

Datum skupa podataka: 09/2023