BIC Raiffeisenbank Mureck eGen Zws.St.Peter am Ottersbach


Naziv:
Država:
IBAN:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Pretražite i filijale banke


BIC / SWIFT:RZSTAT2G370   Austrija
Naziv banke:Raiffeisenbank Mureck eGen Zws.St.Peter am OttersbachDržava:Austrija

Ulica:St.Peter am Ottersbach 2
Poštanski broj:8093
Grad:St.Peter/O.Bach
Savezna država:Steiermark

Telefon:+43 (0)3477 2281
Faks:+43 (0)3477 228115

Filijala:Da

BIC Raiffeisenbank Mureck eGen Zws.St.Peter am Ottersbach (Austrija) (SWIFT kod)

BIC za Raiffeisenbank Mureck eGen Zws.St.Peter am Ottersbach u gradu St.Peter/O.Bach je RZSTAT2G370. Skraćenica BIC označava 'poslovni identifikacioni kod' (ranije 'bankovni identifikacioni kod'). Ovo je međunarodno standardizovani kod za identifikaciju filijala u platnim transakcijama. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slične kompanije širom sveta i on na jedinstven način identifikuje svakog partnera koji direktno ili indirektno učestvuje u platnim transakcijama. BIC/SWIFT BIC se u platnim transakcijama koristi u kombinaciji sa IBAN-om (= međunarodni broj bankovnog računa), pri čemu BIC identifikuje banku, a IBAN identifikuje relevantni račun koji se tamo nalazi.

Shodno tome, IBAN se sastoji od sledećih komponenti:

  1. dvoznačne šifre zemlje;
  2. dvocifrene kontrolne cifre između 02 i 98. Upotrebom ove kontrolne cifre se jedan pogrešan znak uvek prepoznaje, pojedinačne cifre sa preokrenutim redosledom se skoro uvek prepoznaju, a stopa prepoznavanja je i dalje visoka čak i uz nekoliko grešaka;
  3. znakovnog niza koji identifikuje stvarni račun. U većini zemalja je on isključivo brojčani. On se takođe naziva BBAN (= osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja je to šifra banke i broj računa.

Na primeru fiktivnog broja računa 901225669 i šifre banke 38370, rezultat će biti IBAN sličan ovome: AT99 3837 0901 2256 69. Da bi se poboljšala čitljivost IBAN-a, on se obično deli na blokove od po četiri znaka. IBAN može da sadrži i do 34 znaka, ali je u većini zemalja kraći od toga.

Kao što vidite, IBAN sam po sebi već sadrži šifru koja jedinstveno identifikuje banku o kojoj se radi. Na primer, za banku Raiffeisenbank Mureck eGen Zws.St.Peter am Ottersbach, to je 38370. Iz tog razloga BIC, u našem primeru RZSTAT2G370, nije neophodan za prenose unutar Evrope. Sam IBAN je u ovom slučaju dovoljan. Dodatni detalji u vidu BIC ili SWIFT koda su neophodni samo za prenose u kojima jedna od banaka uključenih u transakciju ima sedište van Evrope, a koja se vrši putem SWIFT sistema.

BIC takođe sadrži šifru države. Za razliku od IBAN-a, ona se ne nalazi na početku BIC-a, već je na 5-oj i 6-oj poziciji. Na primer, za BIC RZSTAT2G370, to je AT. U nekim slučajevima, šifra države iz IBAN-a se može razlikovati od šifre države pridruženog BIC-a jer se koriste različiti standardi.

BIC sadrži ili 8 ili 11 znakova i ne sadrži sopstvenu kontrolnu cifru. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim dužinom može proveriti samo pregledom da li je uključen u BIC direktorijum koji SWIFT redovno ažurira. Međutim, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se proverilo da li je on formalno ispravan, korišćenjem kontrolne cifre sadržane u njemu. Mogu da postoje samo formalno ispravni IBAN-ovi. Na pitanje da li konkretan IBAN zapravo postoji može da odgovori samo pridružena banka. Lažni ili IBAN-ovi koji više ne postoje se ne mogu prepoznati korišćenjem kontrolne cifre.

Sedište banke je Raiffeisenbank Mureck eGen Zws.St.Peter am Ottersbach u gradu St.Peter/O.Bach. Shodno tome, St.Peter/O.Bach se nalazi u zemlji Austrija. Raiffeisenbank Mureck eGen Zws.St.Peter am Ottersbach se može kontaktirati na 03477/2281.


Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.

Datum skupa podataka: 10/2019