BIC Raiffeisenbank Mühlviertler Alm eGen Zws.St.Georgen am Walde


Naziv:
Država:
IBAN:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Pretražite i filijale banke


BIC / SWIFT:RZOOAT2L330   Austrija
Naziv banke:Raiffeisenbank Mühlviertler Alm eGen Zws.St.Georgen am Walde

Država:Austrija

Ulica:Markt 24
Poštanski broj:4372
Grad:St.Georgen/W.
Savezna država:Oberösterreich

Telefon:+43 (0)7954 2220
Faks:+43 (0)5999 34909 38499

Filijala:Da

BIC Raiffeisenbank Mühlviertler Alm eGen Zws.St.Georgen am Walde (Austrija) (SWIFT kod)

BIC za Raiffeisenbank Mühlviertler Alm eGen Zws.St.Georgen am Walde u gradu St.Georgen/W. je RZOOAT2L330. Skraćenica BIC označava 'poslovni identifikacioni kod' (ranije 'bankovni identifikacioni kod'). Ovo je međunarodno standardizovani kod za identifikaciju filijala u platnim transakcijama. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slične kompanije širom sveta i on na jedinstven način identifikuje svakog partnera koji direktno ili indirektno učestvuje u platnim transakcijama. BIC/SWIFT BIC se u platnim transakcijama koristi u kombinaciji sa IBAN-om (= međunarodni broj bankovnog računa), pri čemu BIC identifikuje banku, a IBAN identifikuje relevantni račun koji se tamo nalazi.

Shodno tome, IBAN se sastoji od sledećih komponenti:

  1. dvoznačne šifre zemlje;
  2. dvocifrene kontrolne cifre između 02 i 98. Upotrebom ove kontrolne cifre se jedan pogrešan znak uvek prepoznaje, pojedinačne cifre sa preokrenutim redosledom se skoro uvek prepoznaju, a stopa prepoznavanja je i dalje visoka čak i uz nekoliko grešaka;
  3. znakovnog niza koji identifikuje stvarni račun. U većini zemalja je on isključivo brojčani. On se takođe naziva BBAN (= osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja je to šifra banke i broj računa.

Na primeru fiktivnog broja računa 111111101 i šifre banke 34330, rezultat će biti IBAN sličan ovome: AT99 3433 0111 1111 01. Da bi se poboljšala čitljivost IBAN-a, on se obično deli na blokove od po četiri znaka. IBAN može da sadrži i do 34 znaka, ali je u većini zemalja kraći od toga.

Kao što vidite, IBAN sam po sebi već sadrži šifru koja jedinstveno identifikuje banku o kojoj se radi. Na primer, za banku Raiffeisenbank Mühlviertler Alm eGen Zws.St.Georgen am Walde, to je 34330. Iz tog razloga BIC, u našem primeru RZOOAT2L330, nije neophodan za prenose unutar Evrope. Sam IBAN je u ovom slučaju dovoljan. Dodatni detalji u vidu BIC ili SWIFT koda su neophodni samo za prenose u kojima jedna od banaka uključenih u transakciju ima sedište van Evrope, a koja se vrši putem SWIFT sistema.

BIC takođe sadrži šifru države. Za razliku od IBAN-a, ona se ne nalazi na početku BIC-a, već je na 5-oj i 6-oj poziciji. Na primer, za BIC RZOOAT2L330, to je AT. U nekim slučajevima, šifra države iz IBAN-a se može razlikovati od šifre države pridruženog BIC-a jer se koriste različiti standardi.

BIC sadrži ili 8 ili 11 znakova i ne sadrži sopstvenu kontrolnu cifru. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim dužinom može proveriti samo pregledom da li je uključen u BIC direktorijum koji SWIFT redovno ažurira. Međutim, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se proverilo da li je on formalno ispravan, korišćenjem kontrolne cifre sadržane u njemu. Mogu da postoje samo formalno ispravni IBAN-ovi. Na pitanje da li konkretan IBAN zapravo postoji može da odgovori samo pridružena banka. Lažni ili IBAN-ovi koji više ne postoje se ne mogu prepoznati korišćenjem kontrolne cifre.

Sedište banke je Raiffeisenbank Mühlviertler Alm eGen Zws.St.Georgen am Walde u gradu St.Georgen/W.. Shodno tome, St.Georgen/W. se nalazi u zemlji Austrija. Raiffeisenbank Mühlviertler Alm eGen Zws.St.Georgen am Walde se može kontaktirati na 07954/2220.


Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.

Datum skupa podataka: 05/2020