BIC Dornbirner Sparkasse Bank AG Filiale Dornbirn, Hatlerdorf


Naziv:
Država:
IBAN:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Pretražite i filijale banke


BIC / SWIFT:DOSPAT2DXXX   Austrija
Naziv banke:Dornbirner Sparkasse Bank AG Filiale Dornbirn, Hatlerdorf

Država:Austrija

Ulica:Hatlerstraße 28
Poštanski broj:6850
Grad:Dornbirn
Savezna država:Vorarlberg

Telefon:+43 (0)50100 74004
Faks:+43 (0)50100 974004

Filijala:Da

BIC Dornbirner Sparkasse Bank AG Filiale Dornbirn, Hatlerdorf (Austrija) (SWIFT kod)

BIC za Dornbirner Sparkasse Bank AG Filiale Dornbirn, Hatlerdorf u gradu Dornbirn je DOSPAT2DXXX. Skraćenica BIC označava 'poslovni identifikacioni kod' (ranije 'bankovni identifikacioni kod'). Ovo je međunarodno standardizovani kod za identifikaciju filijala u platnim transakcijama. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slične kompanije širom sveta i on na jedinstven način identifikuje svakog partnera koji direktno ili indirektno učestvuje u platnim transakcijama. BIC/SWIFT BIC se u platnim transakcijama koristi u kombinaciji sa IBAN-om (= međunarodni broj bankovnog računa), pri čemu BIC identifikuje banku, a IBAN identifikuje relevantni račun koji se tamo nalazi.

Shodno tome, IBAN se sastoji od sledećih komponenti:

  1. dvoznačne šifre zemlje;
  2. dvocifrene kontrolne cifre između 02 i 98. Upotrebom ove kontrolne cifre se jedan pogrešan znak uvek prepoznaje, pojedinačne cifre sa preokrenutim redosledom se skoro uvek prepoznaju, a stopa prepoznavanja je i dalje visoka čak i uz nekoliko grešaka;
  3. znakovnog niza koji identifikuje stvarni račun. U većini zemalja je on isključivo brojčani. On se takođe naziva BBAN (= osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja je to šifra banke i broj računa.

Na primeru fiktivnog broja računa 864197341 i šifre banke 20602, rezultat će biti IBAN sličan ovome: AT99 2060 2864 1973 41. Da bi se poboljšala čitljivost IBAN-a, on se obično deli na blokove od po četiri znaka. IBAN može da sadrži i do 34 znaka, ali je u većini zemalja kraći od toga.

Kao što vidite, IBAN sam po sebi već sadrži šifru koja jedinstveno identifikuje banku o kojoj se radi. Na primer, za banku Dornbirner Sparkasse Bank AG Filiale Dornbirn, Hatlerdorf, to je 20602. Iz tog razloga BIC, u našem primeru DOSPAT2DXXX, nije neophodan za prenose unutar Evrope. Sam IBAN je u ovom slučaju dovoljan. Dodatni detalji u vidu BIC ili SWIFT koda su neophodni samo za prenose u kojima jedna od banaka uključenih u transakciju ima sedište van Evrope, a koja se vrši putem SWIFT sistema.

BIC takođe sadrži šifru države. Za razliku od IBAN-a, ona se ne nalazi na početku BIC-a, već je na 5-oj i 6-oj poziciji. Na primer, za BIC DOSPAT2DXXX, to je AT. U nekim slučajevima, šifra države iz IBAN-a se može razlikovati od šifre države pridruženog BIC-a jer se koriste različiti standardi.

BIC sadrži ili 8 ili 11 znakova i ne sadrži sopstvenu kontrolnu cifru. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim dužinom može proveriti samo pregledom da li je uključen u BIC direktorijum koji SWIFT redovno ažurira. Međutim, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se proverilo da li je on formalno ispravan, korišćenjem kontrolne cifre sadržane u njemu. Mogu da postoje samo formalno ispravni IBAN-ovi. Na pitanje da li konkretan IBAN zapravo postoji može da odgovori samo pridružena banka. Lažni ili IBAN-ovi koji više ne postoje se ne mogu prepoznati korišćenjem kontrolne cifre.

Sedište banke je Dornbirner Sparkasse Bank AG Filiale Dornbirn, Hatlerdorf u gradu Dornbirn. Shodno tome, Dornbirn se nalazi u zemlji Austrija. Dornbirner Sparkasse Bank AG Filiale Dornbirn, Hatlerdorf se može kontaktirati na 050100/74004.


Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.

Datum skupa podataka: 08/2020