BIC Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce – Bénin (BSIC–Bénin), Cotonou


Naziv:
Država:
IBAN:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Pretražite i filijale banke


BIC / SWIFT:BSAHBJBJXXX   Benin
Naziv banke:Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce – Bénin (BSIC–Bénin)

Država:Benin

Ulica:106, Rue Dako Donou, 131 Guinkomè, Lot 26 "F" 08 BP 485
Grad:Cotonou

Telefon:+229 21 31 87 07
Faks:+229 21 31 87 04

BIC Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce – Bénin (BSIC–Bénin), Cotonou (Benin) (SWIFT kod)

BIC za Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce – Bénin (BSIC–Bénin) u gradu Cotonou je BSAHBJBJXXX. Skraćenica BIC označava 'poslovni identifikacioni kod' (ranije 'bankovni identifikacioni kod'). Ovo je međunarodno standardizovani kod za identifikaciju filijala u platnim transakcijama. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slične kompanije širom sveta i on na jedinstven način identifikuje svakog partnera koji direktno ili indirektno učestvuje u platnim transakcijama. BIC/SWIFT BIC se u platnim transakcijama koristi u kombinaciji sa IBAN-om (= međunarodni broj bankovnog računa), pri čemu BIC identifikuje banku, a IBAN identifikuje relevantni račun koji se tamo nalazi.

Shodno tome, IBAN se sastoji od sledećih komponenti:

  1. dvoznačne šifre zemlje;
  2. dvocifrene kontrolne cifre između 02 i 98. Upotrebom ove kontrolne cifre se jedan pogrešan znak uvek prepoznaje, pojedinačne cifre sa preokrenutim redosledom se skoro uvek prepoznaju, a stopa prepoznavanja je i dalje visoka čak i uz nekoliko grešaka;
  3. znakovnog niza koji identifikuje stvarni račun. U većini zemalja je on isključivo brojčani. On se takođe naziva BBAN (= osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja je to šifra banke i broj računa.

Na primeru fiktivnog broja računa 345673349 i šifre banke 45673349, rezultat će biti IBAN sličan ovome: BJ99 4567 3349 3456 7334 9. Da bi se poboljšala čitljivost IBAN-a, on se obično deli na blokove od po četiri znaka. IBAN može da sadrži i do 34 znaka, ali je u većini zemalja kraći od toga.

BIC takođe sadrži šifru države. Za razliku od IBAN-a, ona se ne nalazi na početku BIC-a, već je na 5-oj i 6-oj poziciji. Na primer, za BIC BSAHBJBJXXX, to je BJ. U nekim slučajevima, šifra države iz IBAN-a se može razlikovati od šifre države pridruženog BIC-a jer se koriste različiti standardi.

BIC sadrži ili 8 ili 11 znakova i ne sadrži sopstvenu kontrolnu cifru. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim dužinom može proveriti samo pregledom da li je uključen u BIC direktorijum koji SWIFT redovno ažurira. Međutim, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se proverilo da li je on formalno ispravan, korišćenjem kontrolne cifre sadržane u njemu. Mogu da postoje samo formalno ispravni IBAN-ovi. Na pitanje da li konkretan IBAN zapravo postoji može da odgovori samo pridružena banka. Lažni ili IBAN-ovi koji više ne postoje se ne mogu prepoznati korišćenjem kontrolne cifre.

Sedište banke je Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce – Bénin (BSIC–Bénin) u gradu Cotonou. Shodno tome, Cotonou se nalazi u zemlji Benin. Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce – Bénin (BSIC–Bénin) se može kontaktirati na 21 31 87 07.


Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.

Datum skupa podataka: 02/2023