BIC BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Fil, Wien


Naziv:
Država:
IBAN:
BIC:
Grad:
Poštanski broj:
Pretražite i filijale banke


BIC / SWIFT:BAWAATWWXXX   Austrija
Naziv banke:BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Fil

Država:Austrija

Ulica:Rennbahnweg 40
Poštanski broj:1220
Grad:Wien
Savezna država:Wien

Telefon:+43 (0)59905 605100
Faks:+43 (0)59905 605119

Filijala:Da

BIC BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Fil, Wien (Austrija) (SWIFT kod)

BIC za BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Fil u gradu Wien je BAWAATWWXXX. Skraćenica BIC označava 'poslovni identifikacioni kod' (ranije 'bankovni identifikacioni kod'). Ovo je međunarodno standardizovani kod za identifikaciju filijala u platnim transakcijama. Koriste ga kreditne institucije, brokeri i slične kompanije širom sveta i on na jedinstven način identifikuje svakog partnera koji direktno ili indirektno učestvuje u platnim transakcijama. BIC/SWIFT BIC se u platnim transakcijama koristi u kombinaciji sa IBAN-om (= međunarodni broj bankovnog računa), pri čemu BIC identifikuje banku, a IBAN identifikuje relevantni račun koji se tamo nalazi.

Shodno tome, IBAN se sastoji od sledećih komponenti:

  1. dvoznačne šifre zemlje;
  2. dvocifrene kontrolne cifre između 02 i 98. Upotrebom ove kontrolne cifre se jedan pogrešan znak uvek prepoznaje, pojedinačne cifre sa preokrenutim redosledom se skoro uvek prepoznaju, a stopa prepoznavanja je i dalje visoka čak i uz nekoliko grešaka;
  3. znakovnog niza koji identifikuje stvarni račun. U većini zemalja je on isključivo brojčani. On se takođe naziva BBAN (= osnovni broj bankovnog računa). U većini zemalja je to šifra banke i broj računa.

Na primeru fiktivnog broja računa 716048084 i šifre banke 14000, rezultat će biti IBAN sličan ovome: AT99 1400 0716 0480 84. Da bi se poboljšala čitljivost IBAN-a, on se obično deli na blokove od po četiri znaka. IBAN može da sadrži i do 34 znaka, ali je u većini zemalja kraći od toga.

Kao što vidite, IBAN sam po sebi već sadrži šifru koja jedinstveno identifikuje banku o kojoj se radi. Na primer, za banku BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Fil, to je 14000. Iz tog razloga BIC, u našem primeru BAWAATWWXXX, nije neophodan za prenose unutar Evrope. Sam IBAN je u ovom slučaju dovoljan. Dodatni detalji u vidu BIC ili SWIFT koda su neophodni samo za prenose u kojima jedna od banaka uključenih u transakciju ima sedište van Evrope, a koja se vrši putem SWIFT sistema.

BIC takođe sadrži šifru države. Za razliku od IBAN-a, ona se ne nalazi na početku BIC-a, već je na 5-oj i 6-oj poziciji. Na primer, za BIC BAWAATWWXXX, to je AT. U nekim slučajevima, šifra države iz IBAN-a se može razlikovati od šifre države pridruženog BIC-a jer se koriste različiti standardi.

BIC sadrži ili 8 ili 11 znakova i ne sadrži sopstvenu kontrolnu cifru. Za razliku od IBAN-a, BIC se osim dužinom može proveriti samo pregledom da li je uključen u BIC direktorijum koji SWIFT redovno ažurira. Međutim, u slučaju IBAN-a moguće je koristiti matematički postupak kako bi se proverilo da li je on formalno ispravan, korišćenjem kontrolne cifre sadržane u njemu. Mogu da postoje samo formalno ispravni IBAN-ovi. Na pitanje da li konkretan IBAN zapravo postoji može da odgovori samo pridružena banka. Lažni ili IBAN-ovi koji više ne postoje se ne mogu prepoznati korišćenjem kontrolne cifre.

Sedište banke je BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Fil u gradu Wien. Shodno tome, Wien se nalazi u zemlji Austrija. BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Fil se može kontaktirati na 059905/605100.


Mi ne možemo garantovati preciznost informacija.

Datum skupa podataka: 08/2020